Švedija ir Norvegija planuoja atidėti baudas už nesinaudojimą naujaisiais tachografais

Švedija ir Norvegija planuoja atidėti baudas už nesinaudojimą naujaisiais tachografais

Nuo 2023m. rugpjūčio 21d. Europos Sąjungoje įsigaliojo įstatymas, pagal kurį visi naujai užregistruojami vilkikai privalo turėti naujuosius 2.0 versijos tachografus. Vis dėlto kadangi daugeliui vežėjų nepavyksta laiku instaliuoti šių tachografų, Švedijos ir Norvegijos Vyriausybės paskelbė, jog kuriam laikui planuoja vairuotojams neskirti baudų už netinkamų tachografų naudojimą.

Naujieji 2.0 versijos tachografai skiriasi nuo senesniųjų savo efektyvumu ir didesne parinkčių įvairove. Jie automatiškai registruoja transporto priemonės vietą važiuojant per skirtingų valstybių sienas, efektyviau registruoja vairuotojo veiksmus bei vežamo krovinio tipą. Vis dėlto dauguma vežėjų nespėja laiku įdiegti šių prietaisų naujuose vilkikuose. Papildoma problema taip pat yra ir tai, jog naujieji tachografai privalo veikti su OSNMA palydoviniu ryšiu. Vis dėlto susiduriama su problemomis bandant padaryti šį satelitą pilnai veikiančiu, o taip pat ir patys vežėjai susiduria su šių tachografų trūkumu.

Atsižvelgiant į susiklosčiusią padėtį, Švedijos Vyriausybė nusprendė neskirti baudų už senesnės versijos tachografų naudojimą naujai registruotuose vilkikuose iki 2024m. sausio 31d. Norvegijos Vyriausybė baudų nacionaliniam transportui važiuojančiam šalies teritorijoje neskirs iki š.m. rugsėjo 30d. Tikėtina, jog panašių priemonių gali imtis ir kitos ES valstybės. Pasak Pasaulio kelių transporto organizacijos, dėl šio įstatymo ir tachografų trūkumo 20,000 – 40,000 vilkikų gali tapti nenaudojamais. Todėl tikimasi, jog iki 2023m. pabaigos visoje Europos Sąjungoje nebus taikomos baudos už šių tachografų nenaudojimą. 

Švedija ir Norvegija planuoja atidėti baudas už nesinaudojimą naujaisiais tachografais

Raktažodžiai: darbas vairuotojams, darbas tolimųjų reisų vairuotojams, tachografai, baudos