2022/2023m. žiemos sezono reikalavimai transporto priemonėms Europoje

2022/2023m. žiemos sezono reikalavimai transporto priemonėms Europoje

Artėjant žiemos sezonui Europos regione įsigalioja papildomi reikalavimai transporto priemonėms. Kai kuriose šalyse vilkikai privalo turėti žiemines padangas bei laikytis papildomų saugumo priemonių, tačiau tokio pobūdžio reikalavimai galioja ne visur. Žemiau pateikiame sąrašą šalių su jose galiojančiais žiemos sezono reikalavimais.

Airija

Žieminės padangos nėra privalomos. Naudotis sniego grandinėmis galima keliuose, padengtuose ledu ir sniegu.

Austrija

Austrijoje žieminės padangos privalomos nuo lapkričio 1d. iki balandžio 15d. Transporto priemonės, sveriančios daugiau nei 3,5t, privalo turėti M+S tipo padangas arba padangas pažymėtas 3PMSF simboliu ant bent vienos varomios ašies. Vairuojant Austrijoje privaloma turėti sniego grandines varomajai ašiai. Vairuoti su dygliuotomis padangomis draudžiama.

Belgija

Žieminės padangos nėra privalomos, tačiau yra rekomenduojamos. Vairuojant su M+S tipo arba žieminėmis padangomis privaloma įsitikinti, jog ant vienos ašies būtų tik tokio paties rašto padangos. Naudotis sniego grandinėmis leidžiama tik keliuose, padengtuose sniegu ir/ar ledu.

Bulgarija

Nuo lapkričio 15d. iki kovo 1d. privaloma vairuoti su padangomis, kurių rašto gylis yra ne mažesnis nei 4mm. Vilkike privaloma turėti sniego grandines ir naudotis jomis kalnų keliuose bei vietose, kur tai nurodo kelio ženklai. Vairuoti su dygliuotomis padangomis draudžiama.

Čekija

Žieminės padangos privalomos nuo lapkričio 1d. iki kovo 31d. atsižvelgiant į oro sąlygas žiemos periodu. Transporto priemonės, sveriančios 3,5t ir daugiau, privalo turėti M+S tipo padangas, kurių rašto gylis yra ne mažesnis nei 6mm. Naudotis sniego grandinėmis galima nuo lapkričio 1d. iki balandžio 15d.

Danija

Žieminės padangos nėra privalomos. Naudotis sniego grandinėmis galima nuo lapkričio 1d. iki balandžio 15d.

Estija

Transporto priemonėms, sveriančioms 3,5t arba mažiau, žieminės padangos yra privalomos nuo gruodžio 1d. iki kovo 1d. arba nuo spalio iki balandžio mėn. atsižvelgiant į oro sąlygas. Tokio pobūdžio transporto priemonės privalo turėti radialines padangas, kurių rašto gylis yra ne mažesnis nei 3mm. Sunkesnėms transporto priemonėms žieminės padangos nėra privalomos, tačiau padangų rašto gylis privalo būti ne mažesnis nei 3mm. Sniego grandinės yra privalomos, jei tai nurodo kelio ženklai, ir privalo būti uždėtos ant bent dviejų varomųjų ratų, jei transporto priemonė turi tris ar daugiau varomąsias ašis.

Graikija

Žieminės padangos nėra privalomos. Esant prastoms oro sąlygoms, sniego grandinės yra privalomos.

Ispanija

Raudonai pažymėtuose kalnų keliuose važiuoti galima tik vilkikams, sveriantiems tarp 3,5t ir 7,5t bei vežantiems maisto produktus. Šios transporto priemonės privalo turėti žiemines padangas, kurių rašto gylis nėra mažesnis nei 4mm. Dygliuotos padangos, kurių smeigės nėra ilgesnės nei 2mm, yra leistinos sniegu padengtuose keliuose.

Italija

Žieminės padangos nėra privalomos, nebent tai nurodo kelio ženklai. Vilkike privaloma turėti priemones, apsaugančias nuo transporto priemonės slydimo (pvz.: sniego grandines).

Latvija

Nuo gruodžio 1d. iki kovo 1d. M+S tipo žieminės padangos, kurių rašto gylis yra ne mažesnis nei 4mm, yra privalomos visoms transporto priemonėms, sveriančioms mažiau nei 3,5t. Sunkesnėms transporto priemonėms žieminės padangos nėra privalomos, tačiau padangų rašto gylis negali būti mažesnis nei 3mm. Naudotis sniego grandinėmis leidžiama tik keliuose, padengtuose sniegu ir ledu. Nuo spalio 1d. iki balandžio 30d. naudotis dygliuotomis padangomis leidžiama transporto priemonėms, sveriančioms daugiau nei 3,5t.

Lenkija

Žieminės padangos nėra privalomos. Sniego grandinės leidžiamos keliuose, padengtuose ledu arba sniegu. Naudotis dygliuotomis padangomis draudžiama.

Lietuva

Nuo lapkričio 1d. iki balandžio 1d. žieminės padangos privalomos transporto priemonėms, sveriančioms mažiau nei 3,5t. Sunkesnėms transporto priemonėms žieminės padangos nėra privalomos, tačiau jų rašto gylis privalo būti ne mažesnis nei 1,6mm. Naudotis sniego grandinėmis galima tik keliuose, padengtuose sniegu ir ledu. Dygliuotos padangos leistinos nuo lapkričio 1d. iki balandžio 10d. 

Liuksemburgas

Esant žiemos oro sąlygoms, visi vilkikai privalo turėti žiemines padangas (tinka ir M+S tipo padangos). Naudotis sniego grandinėmis galima tik keliuose, padengtuose sniegu ir ledu. Naudotis dygliuotomis padangomis draudžiama.

Lichtenšteinas

Žieminės padangos nėra privalomos, tačiau turi būti tinkamai paruoštos žiemos periodui. Naudotis sniego grandinėmis leidžiama. Transporto priemonėms, sveriančioms 7,5t ir daugiau, naudotis dygliuotomis padangomis galima nuo lapkričio 1d. iki balandžio 10d.

Norvegija

Nuo lapkričio 15d. iki kovo 31d. visos transporto priemonės, sveriančios daugiau nei 3,5t, privalo turėti žiemines padangas. Ties varomąja ašimi bei priekiniu tiltu padangos privalo būti 3PMSF tipo. Pietinėje Norvegijos dalyje nuo lapkričio 1d. iki pirmo pirmadienio po šv. Velykų privaloma užtikrinti, jog padangų rašto gylis yra ne mažesnis nei 5mm. Šiaurinėje Norvegijos dalyje šio reikalavimo privaloma laikytis nuo spalio 16d. iki balandžio 30d. Naudotis dygliuotomis padangomis leidžiama nuo lapkričio 1d. iki pirmo sekmadienio po šv. Velykų. Šiuo periodu transporto priemonės, sveriančios 3,5t ir daugiau, privalo turėti sniego grandines. Vilkikai su priekabomis privalo turėti septynias grandines. 

Olandija

Žieminės padangos nėra privalomos. Naudotis sniego grandinėmis viešuose keliuose draudžiama. Dygliuotos padangos taip pat draudžiamos.

Portugalija

Žieminės padangos nėra privalomos. Sniego grandinės yra privalomos kai kuriuose keliuose, pažymėtuose tam skirtais ženklais. Naudotis dygliuotomis padangomis draudžiama.

Prancūzija

Nuo lapkričio 1d. iki kovo 31d. transporto priemonės, sveriančios 3,5t ir daugiau, privalo turėti 3PMSF tipo padangas arba sniego grandines ant varomosios ašies. Naudojimasis priemonėmis, tokiomis kaip sniego grandinės, yra privalomas keliuose, pažymėtuose B26 arba B58 ženklais. Transporto priemonės, sveriančios mažiau nei 3,5t, dygliuotomis padangomis naudotis gali nuo lapkričio 1d. iki kovo 31d.

Rumunija

Esant žiemos oro sąlygoms, M+S tipo arba žieminės padangos yra privalomos ties varomąja ašimi, jei transporto priemonė sveria 3,5t ir daugiau. Tokio pobūdžio transporto priemonės taip pat privalo turėti sniego grandines. Transporto priemonės, sveriančios 3,5t ir daugiau, privalo būti aprūpintos kastuvu bei smėliu. Naudotis dygliuotomis padangomis draudžiama.

Slovakija

Nuo lapkričio 15d. iki kovo 31d. transporto priemonės, sveriančios daugiau nei 3,5t, ties varomąja ašimi privalo turėti žiemines arba M+S tipo padangas. Padangų rašto gylis negali būti mažesnis nei 3mm. Vilkike privalo būti sniego grandinės. Naudotis dygliuotomis padangomis draudžiama.

Slovėnija

Nuo lapkričio 15d. iki kovo 15d. transporto priemonės, sveriančios daugiau nei 3,5t, gali rinktis iš dviejų variantų:
•    Turėti žiemines padangas, kurių rašto gylis yra ne mažesnis nei 3mm, bent ties varomąja ašimi. 
•    Turėti įprastas padangas bei vilkike laikyti sniego grandines, kurios galėtų būti panaudotos esant žiemos oro sąlygoms.
Naudotis dygliuotomis padangomis draudžiama.

Suomija

Žieminės padangos privalomos nuo lapkričio 1d. iki kovo 31d esant žiemos oro sąlygoms. Ties varomąja ašimi padangų rašto gylis turi būti bent 5mm, o kitų padangų – 3mm. Naudotis sniego grandinėmis galima keliuose, padengtuose ledu ir sniegu. Naudotis dygliuotomis padangomis galima tik esant žiemos oro sąlygoms, nuo lapkričio 1d. iki kovo 31d. 

Švedija

Esant žiemos oro sąlygoms, visų padangų, išskryus priekabos, rašto gylis turi būti ne mažesnis nei 5mm. Transporto priemonės, sveriančios 3,5t ir daugiau, privalo turėti 3PMSF, POR arba dygliuotas padangas ant priekinės ir varomųjų ašių. Naudotis dygliuotomis padangomis galima nuo spalio 1d. iki balandžio 15d. Taip pat rekomenduojama vilkike turėti sniego grandines. 

Šveicarija

Žieminės padangos nėra privalomos, tačiau transporto priemonės privalo būti tinkamai paruoštos įvairioms žiemos oro sąlygoms. Vairuojant vilkiką gali prireikti sniego grandinių kai kuriuose keliuose. Nuo lapkričio 1d. iki balandžio 30d., naudotis dygliuotomis padangomis leidžiama transporto priemonėms, kurios sveria mažiau nei 7,5t. 

Vengrija

Žieminės padangos nėra privalomos. Naudotis sniego grandinėmis galima keliuose, padengtuose ledu ir sniegu. Naudotis dygliuotomis padangomis draudžiama.

Vokietija

Esant žiemos sąlygoms, transporto priemonės, sveriančios daugiau nei 3,5t, privalo turėti 3PMSF tipo padangas ant varomųjų ašių. Naudotis sniego grandinėmis privaloma keliuose, kur tai nurodo kelio ženklai. 
 

Žiemos periodo reikalavimai vilkikams